Tehtäväradan esteet

Working Equitationista mielenkiintoisen, monipuolisen ja yleisöystävällisen lajin tekevät varsinkin käsittely- ja nopeuskokeiden erilaiset esteet. Kokeissa käytetään samaa rataa, mutta yleensä nopeuskokeesta poistetaan joitain esteitä. Virallisissa kilpailuissa rata koostuu n. 15 esteestä, jotka on merkitty kulkusuuntaa ilmentävillä lipuilla. Esteen oikealla puolella on punainen ja vasemmalla valkoinen lippu.

Este koostuu kahdesta samanlaisesta, siirrettävästä tynnyristä (tai muusta riittävän isosta pystyelementistä, kuten pensaasta).

Estettä lähestytään kohtisuoraan, tehdään symmetriset ympyrät oikealle ja vasemmalle, välissä suoristus ja mahdollinen vaihto. Esteeltä poistutaan kohtisuorasti suhteessa esteeseen.

Silta on vähintään 4m pitkä ja 1,5m leveä.

Estettä lähestytään kohtisuoraan, siirrytään käyntiin, este ylitetään hevosen säilyttäen käynnin tahdin ja säilyen luottavaisena ja pehmeästi apuihin reagoivana koko matkan. Esteeltä poistutaan kohtisuorasti suhteessa esteeseen. Mikäli esteellä on estemerkit, tulee siirtymä suorittaa niiden kohdalla.

Este koostuu vähintään viidestä samanlaisesta, siirrettävästä tolpasta. Tolppavälit 6-9 m tasosta riippuen.

Ratsukko pujottelee tolpat ratapiirroksen mukaisesti. Kaarteet ovat loivia, vaihdot tolppien keskilinjalla leikkauspisteessä. Hyvässä suorituksessa on jokaisen vaihdon välissä sama määrä askelia.

Este koostuu viidestä tai seitsemästä samanlaisesta, siirrettävästä tolpasta. Tolppaväli  6-9 m tasosta riippuen.

Ratsukko kiertää ratapiirroksen mukaisesti tolpat, tolppalinjojen keskikohtaa ylitettäessä laukanvaihto. Hevosen tulee olla vaihdossa kohtisuorassa tolppalinjoihin nähden. Hyvässä suorituksessa vaihtojen väliin tulee sama määrä laukka-askelia.

Heinäpaaleista ja/tai puomeista rakennettu matala este.

Estettä lähestytään kohtisuoraan, hevoselle sallitaan luonnollinen hyppy.

Aitauksen sisään ratsastetaan luokan määrittämässä askellajissa ratapiirroksen määräämässä kierroksessa. Aitauksesta poistuttua tehdään käännös (ja vaihdetaan laukka) ja aitaus ratsastetaan toiseen suuntaan.

Este koostuu kolmesta samanlaisesta tynnyristä (tai muista riittävän isoista pystyelementeistä, kuten pensaista). Tynnyrit muodostavat tasasivuisen kolmion kärkipisteet.

Ratsukko lähestyy kahden tynnyrin keskeltä kohti kärkitynnyriä, kaartaa oikeanpuoleisen tynnyrin ympäri kokonaisen ympyrän, vaihtaa laukan tynnyrien välisellä linjalla, kaartaa toisen tynnyrin ympäri vasemmalle vajaan ympyrän, vaihtaa tynnyrilinjalla laukan ja suorittaa kokonaisen ympyrän oikealle kolmannen tynnyrin ympäri ja poistuu kohtisuoraan esteeseen nähden.

Portti koostuu kahdesta tolpasta ja narusta tai vaihtoehtoisesti kiinteästä materiaalista rakennettu aukeava osa.

Ratsukko lähestyy estettä kohtisuoraan, siirtyy käyntiin ja kääntyy portin suuntaisesti sen viereen ja pysähtyy. Ratsastaja avaa portin oikealla kädellä ja ratsastaa sen läpi päästämättä kädellään irti portista, porttia pitävää kättä ei saa vaihtaa suorituksen aikana. Riippuen portin avaussuunnasta hevonen menee portin läpi joko etuperin tai peruuttaen. Lopuksi ratsastaja kääntää hevosen portin suuntaisesti ja sulkee sen. Portilta poistutaan kohtisuoraan porttiin nähden.

Suora tai L:n muotoinen rajattu kuja. Kujan päässä kello.

Esteen sisään voidaan ratsastaa joko käynnissä tai korkeammilla tasoilla ratsastajan valitessa laukassa. Mahdollinen siirtyminen käyntiin estemerkkien kohdalla tai ennen kujan alkua. Pysähdys tasan ja liikkumatta, ratsastaja soittaa kelloa oikealla kädellä. Peruutus aktiivinen ja kaksitahtinen. Siirtyminen esteiden väliseen askellajiin suoritetaan aikaisintaan hevosen etujalkojen poistuttua kujasta.

Pöydän päälle on sijoitettu kannu, jossa voi olla nestettä sisällä.

Ratsukko lähestyy kohtisuoraan pöydän sivuun nähden, pysähtyy pöydän viereen niin, että pöytä on ratsastajan jalan vieressä. Ratsastaja kumartuu ja tarttuu kannuun oikealla kädellä, nostaa sen päänsä yläpuolelle (tai juo siitä) ja laskee kannun takaisin pöydälle.

Esteestä on kaksi muunnosta: perusmuotoisessa L-peruutuksessa on puomeilla rajattu kuja, jonka päässä on kello tai kuppi. Kujan umpipäädyssä soitetaan kelloa. tai siirretään kuppi kujan lopusta alkuun peruutettaessa. Este voi sisältää myös peruuttamalla pujottelua.

Lähestyminen kohtisuoraan, joko laukassa tai siirtyminen käyntiin ennen kujaan astumista.  Pysähdys tasan ja liikkumatta, peruutus kaksitahtinen. Siirtyminen esteiden väliseen askellajiin suoritetaan aikaisintaan hevosen etujalkojen poistuttua kujasta.

Yksi tai kaksi puomia.

Estettä lähestytään kohtisuoraan puomin päähän nähden, estemerkin jälkeen hevonen väistää puomin viereen niin, että puomi on mahan alla. Väistössä hevonen asettuu väistön suuntaan. Puomeja voi olla myös kaksi, jolloin ne väistetään eri suuntiin tai puomista voi olla rakennettu L:n muotoinen, jolloin väistön suunta voidaan määritellä ratapiirroksessa.

Puinen seiväs poimitaan tynnyristä.

Estettä lähestytään niin, että tynnyri jää oikealle. Seiväs otetaan myötäotteella ja sitä käsitellään rennosti. Suositaan esteen puoleista laukkaa.

Seiväs palautetaan samanlaiseen tynnyriin kuin mistä se on otettu.

Ratsastaja nostaa hyvissä ajoin seipään pystyyn ja palauttaa seipään hallitusti tynnyriin takapää edellä. Seipään on pysyttävä tynnyrissä. Jos seiväs tipahtaa tynnyristä, on ratsastajan jalkauduttava, poimittava seiväs ja takaisin selkään noustuaan palautettava seiväs tynnyriin.

Renkaan seivästetään eri korkeuksilla olevilta tuilta. Rengas voi olla sijoitettu  esimerkiksi härän näköiseen figuuriin.

Seipäällä tähdätään renkaaseen, rengas liu’utetaan käden lähelle ja peukalolla lukitaan rengas niin, ettei se pääse liikkumaan. Suositaan esteen puoleista laukkaa.

Nouseva tai laskeva, 30- 60 cm korkea  penger, jolta hypätään alas tai joka ylitetään. Estettä lähestytään kohtisuoraan, hevoselle sallitaan luonnollinen hyppy.

Kaksi  tolppaa, toisen tolpan päässä kuppi.

Lähestyminen kohtisuoraan, pysähdys tasan ja liikkumatta niin, että hevosen lavat ovat tolppien välisellä linjalla. Oikealla kädellä siirretään kuppi tolpasta toiseen.

15-20 cm syvä oja, jossa on vettä. Esteen tulee olla niin pitkä, että hevonen astuu samanaikaisesti kaikilla jaloilla veteen.

Estettä lähestytään kohtisuoraan, käyntiin siirtyminen joko estemerkkien kohdalla tai esteen välittömässä läheisyydessä merkkien puuttuessa. Hevonen astuu epäröimättä veteen ja kävelee esteen läpi säilyttäen tahdin. Siirtyminen esteen jälkeen tai estemerkin kohdalla.